Słowa miłosne nie wystarczą. [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 0 opinii.

Słowa miłos­ne nie wys­tar­czą.
Pot­rzeb­ny dob­ry grunt, sze­roka dro­ga
i dach przychyl­ny, który wędrowców przy­tuli.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 grudnia 2018, 19:16
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 15:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:30sprajtka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:54Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 14:53Cropka sko­men­to­wał tek­st Pogoda ducha nie płacze, [...]

dzisiaj, 14:40Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:39Naja sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:30onejka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi