Publikując... pielęgnujesz swój ekshibicjonizm. – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 10 opinii.

Pub­li­kując... pielęgnu­jesz swój ek­shi­bic­jo­nizm.

myśl dnia z 2 lipca 2019 roku
zebrała 9 fiszek • 9 kwietnia 2019, 23:22

al­bo po pros­tu ek­shi­bic­jo­nujesz siebie 

To chy­ba niedob­rze, po­win­naś mieć trochę inaczej. ;) 

Mam tak sa­mo jak Wy. 

Ład­nie to tak z moich lis­tków wieniec "Myśli dnia" so­bie ro­bić? :P
Miłego dnia. :)) 

wychodzi na to, że jes­tem zbo­kiem wo­bec które­go re­soc­ja­lizac­ja jest bezradna 

Od­da­waj Świętucho! :D
Dob­rej noc­ki. :)) 

.Ro­dia, cza­sami ma się kry­zys.

yes­tem, wolę bez lis­tków. ;D Oops.

fyr­fle :) poz­dra­wiam :) 

Na pew­no i tak można spoj­rzeć i tak stwierdzić. 

Trochę tak, ale zos­ta­wiam ... lis­tek. :P
Poz­dra­wiam. :)) 

daw­no się tu­taj nie roz­bierałem
chy­ba z cza­sem przechodzi ta chęć 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 00:30Polna sko­men­to­wał tek­st Jednocześnie kocham cię i [...]

dzisiaj, 00:20silvershadow do­dał no­wy tek­st sen

wczoraj, 23:37CierpkaWoda do­dał no­wy tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:27Quanti18 do­dał no­wy tek­st na pa­rabo­lach życia, nie ma [...]

wczoraj, 22:04Strange one sko­men­to­wał tek­st Rodzisz się tym cze­go [...]

wczoraj, 20:43Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:13PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:11Spruta sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:10Spruta sko­men­to­wał tek­st Y