„Przynajmniej raz w życiu [...] – filutka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest filutka — zgromadziliśmy 6 opinii.

„Przy­naj­mniej raz w życiu ko­biecie na­leży się szczęśli­we małżeństwo.”
- Ka­tarzy­na Grocho­la

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 grudnia 2018, 21:40

Te­go nie wiemy.
By­wa, że czas jest krótki i się dłuży, a in­nym ra­zem jest długi i jeszcze za krótki.
Szczęścia nie da się ani nao­szczędzać, ani nazbierać. 

Sa­ma praw­da, tyl­ko ten czas chy­ba za krótki 

Mówi się, że do trzech ra­zy sztu­ka, a za czwar­tym nauka;) 

Nie, ale ludzie by­wają zachłan­ni... na szczęście... nies­te­ty. 
Dob­ra­noc. :)) 

Szczęście się stop­niuje?
:) 

Ale le­piej z siedem ra­zy... :D
Po­wodze­nia. :)) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 01:35yestem sko­men­to­wał tek­st pi...olę nie piję ucze­ni ame­rykańscy od­kry­li że [...]

dzisiaj, 01:31yestem sko­men­to­wał tek­st jest tak gorąco że chy­ba [...]

dzisiaj, 00:18Niusza do­dał no­wy tek­st Dzięki ba­daniom me­dycznym kwit­nie - [...]

dzisiaj, 00:15Niusza sko­men­to­wał tek­st szukając bo­ga w grzechu [...]

wczoraj, 23:57Niusza do­dał no­wy tek­st Kiedy w fer­worze py­tań [...]

wczoraj, 23:41Radziem sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 23:18PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Wyszedłbym z siebie, ale [...]

wczoraj, 23:04CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

wczoraj, 22:53CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Kto kłam­stwo kocha, każdą [...]