przyjechali mrówki skaczą w panice [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 12 opinii.

przyjechali
mrówki skaczą w pa­nice po­zorując pracę
czoła zwilżają żeby wyglądały na bar­dziej spocone
praw­dzi­wa pra­ca cze­ka na potem
dziś fik­cja w ta­bel­kach mu­si wyglądać pięknie
a oni łykają te bred­nie myśląc tyl­ko o jednym
ko­go się poz­być z mro­wis­ka

myśl
zebrała 19 fiszek • 16 kwietnia 2013, 13:03

Bar­dzo Wam dziękuję za po­zytyw­ne i pełne emoc­ji opinie.
Miłego wie­czor­ku. :) 

świetne
taaaa mój były szef miał job­la na pun­kcie ta­belek... wszys­tko kur... mu­siało być w zas­ra­nych ta­bel­kach... to był ta­li ex­ce­lusi­kowy świat pełen pa­rodii i emocji 

myśl pa­suje do wielu sy­tuac­ji w życiu, a więc za­biorę so­bie, pew­nie się przyda 

I mro­wis­ko ko­na, gdy królo­wa... sza­lona. ;)
Dziękuję Ag­nie­szko, wza­jem­nie. :) 

I ja­kiż te­raz tu ma sens przysłowie że pra­cowi­ty jak mrówka..żad­ne­go bo na­wet mro­wis­ko zeszło na psy ha ha -poz­dra­wiam Yes­tem i miłego dnia Ci życzę :)
Świet­na myśl :) 

W wieku przed­szkol­nym stałem w kącie... za pod­gląda­nie ko­leżan­ki. :D:P
A pa­ni mówiła żeby bacznie ob­serwo­wać przy­rodę... :( 
Nie dys­kry­minuję tych za­możnych. :D
Miłego :))) 

No wiesz! Jak możesz pod­glądać bied­ne mrówki?! :D
Daj im spokój xd

A tak na po­ważnie, to myśl jest świetna!
Poz­dra­wiam mi­lut­ko xd 

Grażyna/Aleksandra
Tak, re­duk­cja... w całym kra­ju... po­za or­ga­nami. ;)

Agnieszka
Faj­ny fil­mik, sprzed kil­ku lat, ale i dziś jeszcze ta­kie pe­rełki się tra­fiają, cho­ciaż bar­dzo się od te­go cza­su zmieniło. :)

Magda
Ko­gokol­wiek, bez różni­cy, z łapanki... [...] — czytaj całość

Ko­go się poz­być? Te­go, co nie zdążył fałszy­wych ta­belek na­malo­wać… to się na­zywa brak kreatywności…
faj­ne :) 

Odtwórz


jak mrówki powiadasz:) 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]