Przed chwilą zebrało mnie [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 5 opinii.

Przed chwilą zeb­rało mnie na chan­drę, zaczęłam płakać i użalać się nad sobą. Nag­le walnęłam się pięścią w głowę i po­myślałam... prze­cież na świecie jest ty­lu cho­rych ludzi, ka­lek, małych sierot, ludzi tonących w długach i jeszcze niewiado­mo ile gor­szych nie­szczęść... A co mi ta­kiego się dzieje po­za tym, że czu­je się sa­mot­na? Sa­mot­nych ludzi też jest od cho­lery. Wstyd mi te­raz, że zacho­wywałam się jak os­tatni sa­molub, ale może aku­rat te­raz przyszedł czas, żeby to zro­zumieć. Więc od tej po­ry głowa do góry a te­raz po­myślę nad no­woroczny­mi pos­ta­nowieniami... poz­dra­wiam wszys­tkich cy­tato­wiczów.

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 grudnia 2014, 01:32

:) Wielu ludzi z wiekiem dojrzewa... 

Co, ten kom­ple­ment? Dajże spokój... :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 08:49Cropka do­dał no­wy tek­st świetlik

dzisiaj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

dzisiaj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]