prawdziwie narodzony własną śmierć [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 3 opinie.

praw­dzi­wie na­rodzo­ny własną śmierć ma już za sobą

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 maja 2018, 19:54

wychodzę z założenia, że tyl­ko bóg może mnie, wiec czuję się bez­pie­czny w tej kwestii 

po­zory niez­niszczal­ności inic­jują to­talną destrukcję 

jak z praw­dzi­wie pi­janym, gdy te 30 mi­nut przet­rwa­nia zgo­nu czy­nią niezniszczalnym 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

.Rodia

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 00:18Niusza do­dał no­wy tek­st Dzięki ba­daniom me­dycznym kwit­nie - [...]

dzisiaj, 00:15Niusza sko­men­to­wał tek­st szukając bo­ga w grzechu [...]

wczoraj, 23:57Niusza do­dał no­wy tek­st Kiedy w fer­worze py­tań [...]

wczoraj, 23:41Radziem sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 23:18PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Wyszedłbym z siebie, ale [...]

wczoraj, 23:04CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

wczoraj, 22:53CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Kto kłam­stwo kocha, każdą [...]

wczoraj, 22:41stalkerai sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 22:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]