Pozytywne myślenie, jest jak [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 8 opinii.

Po­zytyw­ne myśle­nie, jest jak dob­ry prze­wod­nik,
zaw­sze pop­ro­wadzi od­po­wied­nim szla­kiem.

myśl
zebrała 17 fiszek • 23 marca 2015, 10:40

Hmm... W gra­nicach rozsądku :) 

A jed­nak, to półprze­wod­nik zro­bił zaw­rotną ka­rierę. ;)
Fajne.
Poz­dra­wiam. :) 

szko­da, że dużo łat­wiej przychodzi "up­ra­wiać" pe­symizm :-) Onej­ko, myśl zna­koni­ta ;-) 

Masz rację:) 

fakt ;) 
poz­dra­wiam ;) 

a na­wet jak nieodpowiednim
to na pew­no - bez żalu ;)) 

zda­je się, że po­zytyw­ne myśle­nie, to naj­lep­szy dro­gow­skaz :)
bar­dzo za, miłego dnia :) 

dokład­nie, na­wet doskonały...
poz­dra­wiam Onej­ko :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]

wczoraj, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

wczoraj, 21:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nie ma nic.