- posuń się! co się [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 24 opinie.

- po­suń się!
co się tak rozpychasz?
do ja­kiejś pra­cy byś się wziął, a nie leżysz
wszys­tko na jej głowie
dom, dzieci, a ty leżysz
zaw­sze jej mówiłam, że głupia, że naiwna
a mogła Ko­wal­skiej sy­na wybrać
sta­ry, ale majątek by zostawił
i jeszcze ta­kie dro­gie kwiaty przyniosła
ład­niej­sze, niż dla mnie...

- kocha­nie, bądź szczęśli­wa
ja ja­koś wyt­rzy­mam tu 
z twoją matką

myśl
zebrała 21 fiszek • 19 kwietnia 2013, 14:30

Nie jest to wpraw­dzie aneg­do­ta na nie­dziel­ny obiadek u teściowej,
ale kradnę i ja­ko pro­log tes­ta­men­tu może kiedyś zapiszę;))

Poz­dro­wion­ka, Gieniusiu:) 

Mar­to, miło mi, że Cię uśmie­chnąłem. :)

Beato, wszys­tko można uk­la­dać... so­bie i... blis­kim. 
Tak, tu pot­rze­ba dużo cier­pli­wości... zas­ta­nawiam się nad co­siem...
Miałaś na myśli wadę słuchu? :D

Dziękuję Wam i miłej so­boty życzę. :) 

Cieka­we spoj­rze­nie. Na­wet życie po­zag­ro­bowe, czy gro­bowe raczej, też można układać.... gdy ma się cier­pli­wość i to coś..
:) 

Cieta ri­pos­ta me­za. :] 
Uśmiałam sie! ;) 
Poz­dra­wiam. ; ) 

ha­haha właśnie mu to na pw na­pisałam... :P he­hehe scor­pion piąteczka.. zaczailiśmy w tym sa­mym cza­sie. ahaha 

Dzięki Wam za... gro­bową po­wagę ;)
Miłego po­połud­nia :) 

Ach te­raz zaczaiłem, że on koło teściowej w gro­bie się męczy... ;] No... No tak... Głupio. Ni­by łat­we, a jed­nak :D Hmm... No cieka­we, bar­dzo. Jeszcze bar­dziej mi się te­raz po­doba, cho­ciaż chy­ba nie po­win­no... ;] 

ha... Sko­ro z teściowa umie wyt­rzy­mać to i z ukochaną na sta­rość da radę xD idę już bo... bo mnie za długo te Two­je wer­sy tu trzy­mają. :))) 

Ptaszy­no jes­teś o kroczek. :)
Mar­ci­nie, kwiaty przy­niosła. :) 

Dla szczęścia kocha­nej przez nas oso­by jes­teśmy w sta­nie wyt­rzy­mać nap­rawdę nie jedną taką teściową... ale sta­now­czo jed­na wys­tar­cza. :) 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]