Poruszam się z prędkością [...] – AmbitnyMiś

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest AmbitnyMiś — zgromadziliśmy 2 opinie.

Po­ruszam się z prędkością trzys­tu ty­sięcy myśli na se­kundę
I cieszę się z możli­wości . 

myśl
zebrała 31 fiszek • 11 czerwca 2010, 04:25

Na­wet jeśli przy ta­kiej prędkości ja­kość wy­nika z rachun­ku praw­do­podo­bieństwa - to i tak liczą się możli­wości , każda możli­wość jest inną drogą, ścieżką, drzwiami do przejścia, więc im więcej możli­wości widzisz tym większe praw­do­podo­bieństwo świadon­me­go wy­selek­cjo­nowa­nia dob­rej ja­kości (sa­mo)reali­zac­ji ...
pozdro 

im­po­nująca prędkość, lecz tak nap­rawdę czy ilość jest ważniej­sza od jakości?
Poz­dra­wiam :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

szukajacyaniola

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:50Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]

wczoraj, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]