poleciałby orzeł gdyby nie cała [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 9 opinii.

po­leciałby orzeł
gdy­by nie cała resz...a

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 marca 2019, 19:37

Onejka,
Orzeł w... ciąży? :D Dob­re. :)
Dzięki za od­wie­dzi­ny. :))

Ela,
Masz rację, tyl­ko orzeł nie dał ra­dy podźwignąć "po­mimo"... a może cały czas dźwi­ga, tyl­ko nic nie mówi? ;)
Również dziękuję za od­wie­dzi­ny. :)) 

Taaa...
Większość roz­gry­wa się o "gdy­by".
Po­win­no być "po­mimo" . Wte­dy jed­nak jest trud­niej :-))) 

Cza­sem ciąży coś ? he he ;) 

Po­gięło Cię trochę, po­fałdo­wało niek­ształtnie korę, ale resz(t)a jest chy­ba jeszcze do użyt­ku? :P 

To smut­ne, że się zes­tarzałam... :D 

Wy­doroślałaś, pew­nie się krępują, tyl­ko ja ta­ki... bez­wstyd­ny. :D
Dob­ra­noc :)) 

PS Uśmie­cham się! Daw­no nikt nie mówił do mnie per Kaś. :):):) 

Mea culpa! 

Pow­stało z wi­ny Kaś (~eyesOF­soul) :P:D 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 00:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Haos jest pry­mityw­nym tłumacze­niem [...]

dzisiaj, 00:24lenistwo_lvl_hard do­dał no­wy tek­st Nienawidzę te­go, że po­nie­działek [...]

dzisiaj, 00:18E.H. sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:36Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:36Spruta sko­men­to­wał tek­st Wartość człowie­czeństwa ok­reśla sto­pień [...]

wczoraj, 23:34Spruta sko­men­to­wał tek­st GOŚĆ-INNIE

wczoraj, 23:27Naja sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:26Spruta do­dał no­wy tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

wczoraj, 23:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

wczoraj, 23:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]