poleciałby orzeł gdyby nie cała [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 9 opinii.

po­leciałby orzeł
gdy­by nie cała resz...a

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 marca 2019, 19:37

Onejka,
Orzeł w... ciąży? :D Dob­re. :)
Dzięki za od­wie­dzi­ny. :))

Ela,
Masz rację, tyl­ko orzeł nie dał ra­dy podźwignąć "po­mimo"... a może cały czas dźwi­ga, tyl­ko nic nie mówi? ;)
Również dziękuję za od­wie­dzi­ny. :)) 

Taaa...
Większość roz­gry­wa się o "gdy­by".
Po­win­no być "po­mimo" . Wte­dy jed­nak jest trud­niej :-))) 

Cza­sem ciąży coś ? he he ;) 

Po­gięło Cię trochę, po­fałdo­wało niek­ształtnie korę, ale resz(t)a jest chy­ba jeszcze do użyt­ku? :P 

To smut­ne, że się zes­tarzałam... :D 

Wy­doroślałaś, pew­nie się krępują, tyl­ko ja ta­ki... bez­wstyd­ny. :D
Dob­ra­noc :)) 

PS Uśmie­cham się! Daw­no nikt nie mówił do mnie per Kaś. :):):) 

Mea culpa! 

Pow­stało z wi­ny Kaś (~eyesOF­soul) :P:D 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 16:58marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]

dzisiaj, 16:56Niusza do­dał no­wy tek­st A gdy­by życie po [...]

dzisiaj, 16:48marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Prawda zaw­sze pat­rzy pros­to [...]

dzisiaj, 16:38PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Mój tem­pe­rament jest tak [...]

dzisiaj, 16:36PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Opluwanie bliźniego, to tak [...]

dzisiaj, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

dzisiaj, 16:27PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Potrzeba cza­sem skom­pli­kowa­nych słów, [...]

dzisiaj, 16:22PetroBlues do­dał no­wy tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

dzisiaj, 16:17PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Świat drży na myśl [...]

dzisiaj, 16:05klorynda do­dał no­wy tek­st Miła Zo­sieńka dziś ra­no [...]