Pewne rzeczy ukrywamy na [...] – Carol

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Carol — zgromadziliśmy 2 opinie.

Pew­ne rzeczy uk­ry­wamy na dnie ser­ca tak, by nie dało się te­go wy­ciągnąć ni­komu.

myśl
zebrała 28 fiszek • 28 listopada 2010, 23:18

... nieraz tak skrzętnie uk­ry­wamy, iż za­pomi­namy przy­wiązać do te­go "linkę"... by móc sa­memu to wy­dobyć gdy czas nadejdzie... 

Uk­ry­wamy je tak długo, dopóki nie spot­ka­my na swo­jej drodze ko­goś, ko­mu możemy je wy­jawić.A gdy już wreszcie spot­ka się taką osobę, spędza się z Nią resztę życia... I To jest właśnie piękne!:) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 17:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

dzisiaj, 16:46marka do­dał no­wy tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 16:06lajajaj do­dał no­wy tek­st Nauczyłam się śmiać Odejdź [...]

dzisiaj, 14:31wonderful348 do­dał no­wy tek­st Chy­ba coś go po­kuło [...]

dzisiaj, 14:15Spruta sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:51Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:50Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st inny swiat

dzisiaj, 13:49Lila Roe sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:47Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:40Afcia sko­men­to­wał tek­st inny swiat