Pewne rzeczy ukrywamy na [...] – Carol

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Carol — zgromadziliśmy 2 opinie.

Pew­ne rzeczy uk­ry­wamy na dnie ser­ca tak, by nie dało się te­go wy­ciągnąć ni­komu.

myśl
zebrała 28 fiszek • 28 listopada 2010, 23:18

... nieraz tak skrzętnie uk­ry­wamy, iż za­pomi­namy przy­wiązać do te­go "linkę"... by móc sa­memu to wy­dobyć gdy czas nadejdzie... 

Uk­ry­wamy je tak długo, dopóki nie spot­ka­my na swo­jej drodze ko­goś, ko­mu możemy je wy­jawić.A gdy już wreszcie spot­ka się taką osobę, spędza się z Nią resztę życia... I To jest właśnie piękne!:) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 02:19Lila. sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]

dzisiaj, 02:14Lila. sko­men­to­wał tek­st Rzecz w tym

dzisiaj, 01:37MyArczi sko­men­to­wał tek­st biedny człowiek dzieli się bo­gaty jest [...]

dzisiaj, 01:02MyArczi sko­men­to­wał tek­st zm(ę)oczona tra­wa

dzisiaj, 00:59MyArczi sko­men­to­wał tek­st duch ciemn Ego Por­te­ra

dzisiaj, 00:39ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:38ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 00:35ODIUM sko­men­to­wał tek­st Nic nie wiesz o [...]

dzisiaj, 00:34ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:26ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]