Otworzyłam kopertę,wyjęłam list i [...] – kirke13

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest kirke13 — zgromadziliśmy 6 opinii.

Ot­worzyłam ko­pertę,wyjęłam list i przeczytałam...
Byłaś miłością,jes­teś przeszłością,będziesz wspomnieniem...
no i roz­ryczałam się....

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 grudnia 2018, 16:13

Mir­ku dzięki .... 

Hm, chy­ba na­wet cy­tat jest w liście zerżnięty od ko­goś, więc nie war­to lać łez 

Raz jeszcze dziękuję 

Wiem ale są spo­soby i one nie są łat­we ale je­dyne.
Jeśli ro­bi ci przyk­rosć to zaw­sze by to ro­bił i nie ma cze­go żałować. Jeśli nie jest zain­te­reso­wany to nie można zmuszać bo to jest ob­rzyd­li­we.
Miłosć praw­dzi­wa to ta co przychodzi spogląda ci w oczy i nie ważne co masz na so­bie i kim jes­teś. Pa­raliżuje tak że za­pomi­nasz jak się nazywasz. 

Bożen­ko wiem, ale to nie ta­kie pros­te ZAPOMNIEĆ 

Nie jest Ciebie wart ten,
przez które­go płaczesz. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

piórem2

Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 08:49Cropka do­dał no­wy tek­st świetlik

dzisiaj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

dzisiaj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]