Otwierały się bramy na [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 7 opinii.

Ot­wierały się bra­my na dźwięk jej imienia
No­sili ją na rękach, śpiewa­li o niej pieśni
Gięły się ko­lana przed jej wizerunkiem

Pstry osiołek ją zrzucił
W pajęczy­ny zapomnienia
Przes­tała być maszynką do ro­bienia pieniędzy

myśl
zebrała 32 fiszki • 14 grudnia 2011, 13:21

Yak my wszys­cy :) 

:) 

Yestem... 

Dorota
Też może być. :)

Grażyna
Ciekawą pajęczynkę ut­kałaś. A zro­biłaś to tak, że do końca nie mam pew­ności, czy wiesz. Po­dob­nie, jak Ty. :)
Nie doszu­kuję się, do pew­nych ob­serwac­ji te­les­kop nie jest pot­rzeb­ny. Czy pew­na jes­teś tej pod­miany? :)

Ala
Zos­tał na tym łez pa­dole ktoś nieświado­my sta­nu Two­jej świętości? To pew­nie przez te oczy... roz­grzeszają całą prawdę. :P 

Ja mam ta­nie nie­dziele i święta w plu­sie-stąd ta strata...
Ko­mer­cja te­raz ro­bi pieniądze...ale nie chce zos­tać moją ko­leżanką, po­dob­no za bar­dzo jes­tem "święta"...Ale jak to po­wiadają, święta ...święta i po... 

Ala
kom­bi­nuj :)

Grazyna
poz­wa­lam na su­biek­tywne spoj­rze­nie, każdy pat­rzy włas­ny­mi oczy­ma, ale nie jest to pełna do­wol­ność.

Miło, że zajrzałyście.
Poz­dra­wiam. :) 

Kto?Co?Dlaczego?Ma-szynka? 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam

dzisiaj, 06:53filutka do­dał no­wy tek­st Kochający mąż Urok cud kwiatów [...]

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]