ona niewinna niewinny on a takie [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 15 opinii.


ona niewinna
niewin­ny on
a ta­kie win­ne jabłko...

myśl
zebrała 13 fiszek • 12 marca 2019, 06:17

Jabłko jest... win­ne. ;)
Może za­kaza­ny też jest umow­ny, chodziło raczej o złama­nie za­sad...

Dob­rze, że Skrzyd­la­ty zagląda, bo tu ro­bi się ja­koś nud­no i... po­nuro. :)
Miłego :)) 

A właśnie, że jabłko jest umow­ne :P
O ile w ogóle o to, co za­kaza­ne jest, chodzi :)

Upar­ciu­chom trud­no zmienić za­miary, ale póki co, je­den Smok star­czy, by cy­taty nie zginęły :) 
Miłego pn. :)) 

Owo C jest umowną wi­taminą, po­dob­nie, jak ry­ba pow­szed­nia, ale niech tam, smo­ki się nie znają i już. :D

Tak to jest, jak się niektórym zdol­nym Le­niu­chom pi­sać nie chce. ;)
Dob­rej noc­ki. :)) 

Nie jabłko, lecz owoc :P 
Smo­ki nie wiedzą, bo ich jeszcze nie stwarza­no, gdy się ta­kowe wi­ny/o ważyło :))

Dob­rze, żeś się os­tał Ar­tu­ro, ja cy­tatów już nie poz­naję. Ale, ja­ki pan, ta­ki kram.
Ser­deczności! :) 

Lam­pka Trum­pka, ale wi­na Pu­tina. ;) 

to była wi­na wi­na haha;-)p 

Oooo grzeszysz Niewias­to przeok­rutnie. :P:D ha ha ha 

tek­st może tak ale nie Ty hahah;-)p 

Cris, dziękuję za niewin­ny uśmiech. :))

Ela, widzę te­raz, że mam do czy­nienia z ek­sper­tem od win. Yes­tem w szo­ku. ;)
Dob­rej noc­ki. :)) 

Aro­mat, smak, soczys­tość, ta słodycz...
Win­ność, naj­bar­dziej sma­kuje w niewin­ności :-))) 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 00:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Haos jest pry­mityw­nym tłumacze­niem [...]

dzisiaj, 00:24lenistwo_lvl_hard do­dał no­wy tek­st Nienawidzę te­go, że po­nie­działek [...]

dzisiaj, 00:18E.H. sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:36Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:36Spruta sko­men­to­wał tek­st Wartość człowie­czeństwa ok­reśla sto­pień [...]

wczoraj, 23:34Spruta sko­men­to­wał tek­st GOŚĆ-INNIE

wczoraj, 23:27Naja sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:26Spruta do­dał no­wy tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

wczoraj, 23:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

wczoraj, 23:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]