Odeszła, zabrała wszystkie oszczędności, wybrała [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 13 opinii.

Odeszła, zab­rała wszys­tkie oszczędności,
wyb­rała życie bez kłopotów...
Czy byłem zbyt dob­rym, czy zbyt złym mężczyzną?
Nie, córka nie po­maga, nie wziąłbym krom­ki chleba
ku­pionej za pieniądze za­robione w ta­ki sposób...
Syn? Zos­tało mu jeszcze siedem lat i dwa miesiące.
Ale czy on chce być jeszcze moim synem?
Czy byłem zbyt dob­rym, czy zbyt złym ojcem?

- O bar­dzo dob­ry, właśnie ta­ki nam potrzebny.
Ko­lega miał wy­padek, mu­simy za­tamo­wać krwotok.
Z nieba nam człowieku spadłeś z tym sznur­kiem...

myśl
zebrała 27 fiszek • 3 stycznia 2012, 01:01

Bar­dzo mi miło. :) 

Masz rację, miło Cię widzieć. :) 

...cza­sem coś mu­si się skończyć, by mog­lo coś się zacząć...
we wszechświecie wszys­tko ma swój sens- tyl­ko my go cza­sami nie ogarniamy... 

Miło Was widzieć :)
Dziękuję za ra­dy i opinie.
Cza­sami ma­my wrażenie, że pew­ne drzwi są już zamknięte,
nie wszys­tko się da zacząć od no­wa, czu­jemy ciężar klęski,
a źródło miłości za­rosło chwas­ta­mi, które wys­sały całą wodę.
Ale i wte­dy nie wszys­tko jeszcze stracone...
Wszys­tko może się jeszcze zdarzyć, reani­mac­ja cza­sem się uda­je... na­wet, gdy nikt już nie wierzy...
Poz­dra­wiam. :) 

zna­komi­te jeśli można tak ok­reślić myślowiersz 

...no właśnie...:)
np.reani­mowa­ny za­kocha się w ...reanimującej...:)
al­bo odwrotnie...:) 

Ona, a niech idzie w cholerę
On, niech się w garść bierze..;)

Każdy ma następną szansę, oby nie przeoczyć..;) 

Dziękuję :) 

...i dob­ro­cią można wszys­tko /wszys­tkich/ zepsuć...
Znów mi dałeś do myśle­nia, a to tu­taj rzad­kość, dziękuję. 

Dla niej? Tak myślisz? Nie ma nic za dar­mo...

Dla niego?Raczej nie myślał o tańcu na linie...

Dla ran­ne­go w wy­pad­ku? Możli­we, jest ja­kaś szan­sa, że 
przy­jedzie na syg­na­le ktoś kom­pe­ten­tny i nie będzie się zas­ta­nawiał, czy jest re­fun­dacja... na sznurek... 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 09:45CierpkaWoda do­dał no­wy tek­st * * * uwiel­biam ciche [...]

dzisiaj, 09:37Evulka sko­men­to­wał tek­st #twójdotyk

dzisiaj, 09:02Cropka sko­men­to­wał tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:59Cropka sko­men­to­wał tek­st W no­cy zaw­sze się [...]

dzisiaj, 08:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 08:28marka sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 08:25marka do­dał no­wy tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:16Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Racjonalność