Obejrzałam 'księgę sakralnych absurdów'(użytkownik [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 4 opinie.

Obej­rzałam 'księgę sak­ralnych ab­surdów'(użyt­kownik teapot­pi­lot) i poczy­tałam Ma­xine Diet­rich i ...
na początek wyrzekłam się nieis­tniejące­go Jezusa.
Nieziem­ska ul­ga, po­lecam.

myśl • 30 maja 2016, 21:29

uważaj, co mówisz... 

w swoim życiu, na krótko stra­ciłam wiarę, czułam się bar­dzo sa­mot­na na­wet wśród ludzi..., nie miałam się do ko­go mod­lić, pozdrawiam! 

nie bardzo... 

ale i samotność.... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 16:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

dzisiaj, 16:07.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 16:06.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 15:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:21tallea do­dał no­wy tek­st Mówienie, to for­ma bun­tu. [...] 

dzisiaj, 15:19tallea sko­men­to­wał tek­st Czasem wyj­dzie człowieko­wi afo­ryzm, [...]

dzisiaj, 15:12tallea sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:11tallea do­dał no­wy tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 14:20Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 14:11Spruta sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]