Nigdy nie przestań [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 56 opinii.

" Nig­dy nie przes­tań wie­rzyć w miłość
tyl­ko dla­tego że w twoim życiu
po­jawi­li się ludzie którzy nie 
pot­ra­fili ci jej oka­zać. " 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 kwietnia 2019, 23:04

Fajnie 

To zwykły uśmiech. Nie śmiech.
Zwykły uśmiech.
Nie mam stu po­wodów do. Po pros­tu uśmiech. 

No to pod tek­stem Co cie tak śmieszy? 

Pod no­sem to byłoby tak :-) 

A ty się uśmie­chasz pod nosem 

:) 

Pa­ni życzy so­bie by było słońce. 

No to cze­go in­ne­go by Pa­ni so­bie życzyła? 

Nocy?? 

Ja nie widzę żad­nej ławki 

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 16:58marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]

dzisiaj, 16:56Niusza do­dał no­wy tek­st A gdy­by życie po [...]

dzisiaj, 16:48marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Prawda zaw­sze pat­rzy pros­to [...]

dzisiaj, 16:38PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Mój tem­pe­rament jest tak [...]

dzisiaj, 16:36PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Opluwanie bliźniego, to tak [...]

dzisiaj, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

dzisiaj, 16:27PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Potrzeba cza­sem skom­pli­kowa­nych słów, [...]

dzisiaj, 16:22PetroBlues do­dał no­wy tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

dzisiaj, 16:17PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Świat drży na myśl [...]

dzisiaj, 16:05klorynda do­dał no­wy tek­st Miła Zo­sieńka dziś ra­no [...]