Nigdy nie przestań [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 56 opinii.

" Nig­dy nie przes­tań wie­rzyć w miłość
tyl­ko dla­tego że w twoim życiu
po­jawi­li się ludzie którzy nie 
pot­ra­fili ci jej oka­zać. " 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 kwietnia 2019, 23:04

Fajnie 

To zwykły uśmiech. Nie śmiech.
Zwykły uśmiech.
Nie mam stu po­wodów do. Po pros­tu uśmiech. 

No to pod tek­stem Co cie tak śmieszy? 

Pod no­sem to byłoby tak :-) 

A ty się uśmie­chasz pod nosem 

:) 

Pa­ni życzy so­bie by było słońce. 

No to cze­go in­ne­go by Pa­ni so­bie życzyła? 

Nocy?? 

Ja nie widzę żad­nej ławki 

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 17:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

dzisiaj, 16:46marka do­dał no­wy tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 16:06lajajaj do­dał no­wy tek­st Nauczyłam się śmiać Odejdź [...]

dzisiaj, 14:31wonderful348 do­dał no­wy tek­st Chy­ba coś go po­kuło [...]

dzisiaj, 14:15Spruta sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:51Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:50Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st inny swiat

dzisiaj, 13:49Lila Roe sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:47Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:40Afcia sko­men­to­wał tek­st inny swiat