nie zdejmiesz jezusa z [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 4 opinie.

nie zdej­miesz je­zusa z krzyża, za­nim sam się dla niego krzyżem nie sta­niesz

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 maja 2018, 13:53

chy­ba ro­zumiem tę formę

ciężko mi wątpić chodząc po le­sie i wie­rzyć wychodząc do ludzi

myślę że na­tura jest bar­dziej na po­dobieństwo, a człowiek na ob­raz eee 

gdy­bym od­po­wie­dział twier­dząco, byłoby to zaprzeczeniem
by zap­rzeczyć, mu­siałbym skłamać

chy­ba jes­tem w tym sa­mym miejscu
ty­le że nieco inaczej
w in­nej formie

mo­ja wiara jest zwątpieniem

a jak wiesz...
im więcej roz­ma­wiamy o bo­gu, tym mniej o nim mówimy 

czyżbyś się nawrócił?

co­kol­wiek znaczy to słowo 

skrzyżuj swo­je drogi
z Jezusem 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

$$ many

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 00:20silvershadow do­dał no­wy tek­st sen

wczoraj, 23:37CierpkaWoda do­dał no­wy tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:27Quanti18 do­dał no­wy tek­st na pa­rabo­lach życia, nie ma [...]

wczoraj, 22:04Strange one sko­men­to­wał tek­st Rodzisz się tym cze­go [...]

wczoraj, 20:43Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:13PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:11Spruta sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:10Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:01PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Serce to pes­tka wyob­raźni