Nie wrzucaj y wszystkich [...] – Niusza

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Niusza — zgromadziliśmy 2 opinie.

Nie wrzu­caj y wszys­tkich do jed­ne­go wora.
Ks. Jan Klu­kow­ski w la­tach osiem­dziesiątych
przy­wozil nam z Niemiec naj­smaczniej­sze ba­toni­ki! Nie mog­liśmy się docze­kać następnej ka­teche­zy, nie chodzi tu tyl­ko o ba­toni­ki, ale o szlachet­ność, mądrość i je­go dobroć!
Ku pa­mięci Księdza Ja­na.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 maja 2019, 12:17

I ja na swo­jej drodze spot­kałam wspa­niałych księży,nies­te­ty tych mniej faj­nych również .Na szczęście tych dru­gich jest dużo mniej. 

ode mnie podzięko­wania za ten wpis

znam wielu wspa­niałych księży,
którzy naj­ciszej jak tyl­ko mogą, zmieniają ten świat na lepszy

zda­je się, że w KK sta­nowią większość 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 16:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

dzisiaj, 16:07.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 16:06.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 15:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:21tallea do­dał no­wy tek­st Mówienie, to for­ma bun­tu. [...] 

dzisiaj, 15:19tallea sko­men­to­wał tek­st Czasem wyj­dzie człowieko­wi afo­ryzm, [...]

dzisiaj, 15:12tallea sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:11tallea do­dał no­wy tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 14:20Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 14:11Spruta sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]