Nie pamiętam, kiedy ostatnio [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 7 opinii.

Nie pa­miętam, kiedy os­tatnio jadłem.
Pus­ty por­tfel uk­radł naj­lep­szy przyjaciel.
Ktoś potrącił mnie spoj­rze­niem, chce mi pomóc?
Pod­chodzi do mnie ład­nie ub­ra­ny, wyu­czo­ny uśmiech i mówi:
- Okaz­ja. Mam do sprze­dania po re­wela­cyj­nej ce­nie... matkę.
 

myśl
zebrała 28 fiszek • 20 sierpnia 2011, 08:16

Świet­nie na­pisa­ne. Mroczne, jak zły sen ... ale nie sen… 

Tak, wolą zam­knąć oczy, niż zo­baczyć ciemność. 

... ludzie bar­dzo dob­rze wie­dza, że księżyc i słońce mają "ciemną, niewi­doczną stronę"... i choć był czas się po­godzić z tą wieścią, to naj­bar­dziej się boją ich zaćmienia...

;-) 

Ludzie wolą tworzyć so­bie ko­lorową wizję, bo ciem­na stro­na ich prze­raża, brzydzi, nudzi, psu­je hu­mor, boli...
Może codzien­ność jest na ty­le przyk­ra, że uciekają w świat bar­wnej iluz­ji? A może chcą żyć przy­jem­nie i korzys­tać z życia, bez względu na to kto i ile za to płaci?...
Dziękuję, że zajrzałaś. 

Chy­ba to, że na­leży do czar­nej rzeczywistości...
często niezauważal­nej przez otocze­nie al­bo ce­lowo nie chcącej jej dostrzec. 

Masz na myśli to, że są ta­cy ludzie, czy... że o tym napisałem?
Przep­raszam, że pop­sułem Ci humor... 

Ta­kie to przytłaczające... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]