Na rosterki i smutki [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 24 opinie.

Na ros­terki i smut­ki , kieliszek wódki.

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 listopada 2018, 22:31

Uwiel­buam długie kieliszki.
Oszro­nione z od­ro­biną fa­naz­ji i żeby moc­no ko­pało
wte­dy płynę płynę. 

le­piej 0,7 i dru­gi kieliszek ;) 

Two­ja kochli­wość ma jeszcze wiele ta­jem­nic przed Tobą. :)) 

Nies­te­ty. Pudło. Nis za­kochuję się w ob­cych przez internet 

Nies­pełnionym marze­niem yes­tem Twym, o nieroz­trop­na. :D 

Fan­tazje nies­pełnione­go fagasa 

Zła na się jes­teś? :D Bożen­ko, mu­sisz os­trożnie stąpać, bo kiedy przy­dep­tu­jesz so­bie sut­ki, to sta­jesz się niemiła. :D 

Od­wal się złana­sie naoglądałeś się por­nosów i ci bi­je.

Węgier­skie a ja­pońskie nie? 

Bożen­ko, zwiędłość Twoich pier­si i ob­wisłość pośladków nie przekłada się na Twoich rozmówców, żebyś nie wiem, jak bar­dzo te­go pragnęła. :P
Po­lecam Bor­pince, szczególnie po ciemku.
Po­ważnie.
Dob­rej no­cy :)) 

Węgier­skie czerwone 

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 15:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:30sprajtka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:54Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 14:53Cropka sko­men­to­wał tek­st Pogoda ducha nie płacze, [...]

dzisiaj, 14:40Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:39Naja sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:30onejka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi