Na leżaku samotności * [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 4 opinie.

Na leżaku sa­mot­ności * 
Można wy­myśleć wiele sce­nariu­szy.

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 listopada 2018, 15:58

Wiem.
Dob­rej no­cy. :) 

Dziękuję. Wys­tar­czy mi mo­je skrom­ne mias­to i moi znajomi. 

Hol­ly­wood stoi przed Tobą ot­wo­rem, Bożen­ko. Bar­dzo kon­kret­nym ot­wo­rem. :P
Miłego po­połud­nia. :)) 

Świet­na myśl,pozdrawiam. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 15:51Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:30sprajtka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:54Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 14:53Cropka sko­men­to­wał tek­st Pogoda ducha nie płacze, [...]

dzisiaj, 14:40Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:39Naja sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi