Myśl jest błyskiem. Jeśli [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 7 opinii.

Myśl jest błys­kiem. Jeśli nie zdołasz jej uchwy­cić... Nig­dy już nie powróci w pier­wotnej pos­ta­ci.

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 kwietnia 2019, 00:10

Ano te­go, czy lep­sza to nie po­wie­działam, ani nie obiecuję. ;) 

Przy mnie? Jest zalękniony. :)) 

yes­tem, lęk jest nieunikniony.

Crop­ka, in­na nieko­nie­cznie jest lep­sza. ;) 

A może ten błysk po­wodu­je, że od ra­zu myśl bieg­nie i mu­si okrążyć świat, i ta nie zdąży do nas wrócić. Przychodzi in­na. Z in­ne­go obiegu. :) 

Ja­kieś zalęknione te wszys­tkie Dziew­czy­ny, miałem na myśli dreszczyk emoc­ji. :D
Dob­ra­noc. :)) 

Dob­rze, że dreszcze, a nie lęki. 

Możli­we, być może nasza ułom­na pa­mięć pot­ra­fi zacho­wać tyl­ko jej skra­wek, a resztę so­bie do­powiada i tworzy nową myśl?
Myśli pier­wotne... mogą budzić dreszcze... ;)
Poz­dra­wiam. :)) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 18:39tallea do­dał no­wy tek­st Samotność, to pus­ty­nia, gdzie [...]

dzisiaj, 18:23Evulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 17:54Moon G sko­men­to­wał tek­st > trzy cno­ty ludzkie: wiara, [...]

dzisiaj, 17:45Moon G do­dał no­wy tek­st DETEKTYW RUT­KOW­SKI (piosen­ka)

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Tylko kłam­stw słucha­my do [...]

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Goni człowiek ogon swo­jej [...]

dzisiaj, 17:40ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 17:38szpiek sko­men­to­wał tek­st Jak zos­tanę pre­zyden­tem obiecuję [...]

dzisiaj, 17:32Moon G sko­men­to­wał tek­st Gdyby ktoś miał na [...]

dzisiaj, 17:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]