myślenie o bogu jest [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 5 opinii.

myśle­nie o bo­gu jest rzu­caniem światła w słońce

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 maja 2018, 07:51

Cienia, według mnie, Dałeł 

Ro­dia lad­nie napisal. 

ro­zumiem, można i tak... trochę paradoksalnie
ale dopóki nie uj­rzysz słońca
to wciąż będziesz py­tał
kto zga­sił al­bo za­palił światło

przeczy­tałem "rzu­caniem światła na słońce" - ja­koś tak łat­wiej mi się to czyta 

można się wypalić 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

zofija

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 00:18Niusza do­dał no­wy tek­st Dzięki ba­daniom me­dycznym kwit­nie - [...]

dzisiaj, 00:15Niusza sko­men­to­wał tek­st szukając bo­ga w grzechu [...]

wczoraj, 23:57Niusza do­dał no­wy tek­st Kiedy w fer­worze py­tań [...]

wczoraj, 23:41Radziem sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 23:18PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Wyszedłbym z siebie, ale [...]

wczoraj, 23:04CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

wczoraj, 22:53CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Kto kłam­stwo kocha, każdą [...]

wczoraj, 22:41stalkerai sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 22:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]