Myślałam, że w miłości [...] – Cicha09

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cicha09 — zgromadziliśmy 0 opinii.

Myślałam, że w miłości będę tyl­ko wręczać me­dale,a stoję na po­dium, ra­zem z Tobą.
Nie cze­kam jed­nak na me­dal, 'by ktoś mi go wręczył,może i nie ma go mo­jej szy­ji, ale w ser­cu jest
i...
nie wi­si, a ma stałe miej­sce...Prościej mi go naz­wać miłość' bo to "ona" jest.


_____________________________________
461 ;-*

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 stycznia 2011, 20:50
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cicha09

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 15:51Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:30sprajtka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:54Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 14:53Cropka sko­men­to­wał tek­st Pogoda ducha nie płacze, [...]

dzisiaj, 14:40Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:39Naja sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi