może to magia światełek [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 14 opinii.

może to ma­gia światełek na niebie
al­bo czar do­liny ros­pu­dy
nie
zasnęła w je­go objęciach
z nudy

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 marca 2019, 19:36

Aaaa, że uda­je śpio­cha, ta­kie ase­kuran­ctwo, że ona ni­by nic nie wie­działa? :P
Nieeeeee. Nor­malnie za­legła z nu­dy na po­piel­niczkę i chra­pie, jak niedźwiedź. :D 

Ja­kaś tam ma­gia zadziałała,
że mu sen­nie się od­dała :P:D 

Ach ta Two­ja przeog­romna skrom­ność. :P:D
Miłego wie­czor­ku. :)) 

Smo­ku za­wiść nie do­tyczy moich przy­jaciół ,a jeśli by tak było nie ma cze­go zaz­drościć;-))))no chy­ba że mo­jej diabel­skiej uro­dy ha­ha;-)p poz­drówka miłego dnia;-) 

Yooo, tak mówią, myślisz, że to za­wiść? :P
Miłego po­połud­nia, ro­zumiem już, ze jes­teś na os­tatnich rzęsach? :D
Pa pa :)) 

jo????hahhah;-)p to poz­drówka od Diab­li­cy nie będę Cię wyp­ro­wadzać z błędu;-)p 

Z piekła, wiem, już mi życzli­wie do­nieśli, jak to przy­jaciele. :D 

za­pytaj moich przy­jaciół po­wiedzą Ci ja­ki ze mnie anioł;-)p 

Nie ściem­niaj, ja wiem le­piej. :P 

etam zwykła Dziew­czy­na z nad­mor­skiej krainy haha;-) 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 16:58marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]

dzisiaj, 16:56Niusza do­dał no­wy tek­st A gdy­by życie po [...]

dzisiaj, 16:48marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Prawda zaw­sze pat­rzy pros­to [...]

dzisiaj, 16:38PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Mój tem­pe­rament jest tak [...]

dzisiaj, 16:36PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Opluwanie bliźniego, to tak [...]

dzisiaj, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

dzisiaj, 16:27PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Potrzeba cza­sem skom­pli­kowa­nych słów, [...]

dzisiaj, 16:22PetroBlues do­dał no­wy tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

dzisiaj, 16:17PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Świat drży na myśl [...]

dzisiaj, 16:05klorynda do­dał no­wy tek­st Miła Zo­sieńka dziś ra­no [...]