może to magia światełek [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 14 opinii.

może to ma­gia światełek na niebie
al­bo czar do­liny ros­pu­dy
nie
zasnęła w je­go objęciach
z nudy

myśl
zebrała 8 fiszek • 1 marca 2019, 19:36

Aaaa, że uda­je śpio­cha, ta­kie ase­kuran­ctwo, że ona ni­by nic nie wie­działa? :P
Nieeeeee. Nor­malnie za­legła z nu­dy na po­piel­niczkę i chra­pie, jak niedźwiedź. :D 

Ja­kaś tam ma­gia zadziałała,
że mu sen­nie się od­dała :P:D 

Ach ta Two­ja przeog­romna skrom­ność. :P:D
Miłego wie­czor­ku. :)) 

Smo­ku za­wiść nie do­tyczy moich przy­jaciół ,a jeśli by tak było nie ma cze­go zaz­drościć;-))))no chy­ba że mo­jej diabel­skiej uro­dy ha­ha;-)p poz­drówka miłego dnia;-) 

Yooo, tak mówią, myślisz, że to za­wiść? :P
Miłego po­połud­nia, ro­zumiem już, ze jes­teś na os­tatnich rzęsach? :D
Pa pa :)) 

jo????hahhah;-)p to poz­drówka od Diab­li­cy nie będę Cię wyp­ro­wadzać z błędu;-)p 

Z piekła, wiem, już mi życzli­wie do­nieśli, jak to przy­jaciele. :D 

za­pytaj moich przy­jaciół po­wiedzą Ci ja­ki ze mnie anioł;-)p 

Nie ściem­niaj, ja wiem le­piej. :P 

etam zwykła Dziew­czy­na z nad­mor­skiej krainy haha;-) 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 00:43fyrfle do­dał no­wy tek­st Wam się ciuny­sy jed­ne [...]

dzisiaj, 00:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Haos jest pry­mityw­nym tłumacze­niem [...]

dzisiaj, 00:24lenistwo_lvl_hard do­dał no­wy tek­st Nienawidzę te­go, że po­nie­działek [...]

dzisiaj, 00:18E.H. sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:36Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:36Spruta sko­men­to­wał tek­st Wartość człowie­czeństwa ok­reśla sto­pień [...]

wczoraj, 23:34Spruta sko­men­to­wał tek­st GOŚĆ-INNIE

wczoraj, 23:27Naja sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:26Spruta do­dał no­wy tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

wczoraj, 23:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]