Może i jestem chora, [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 5 opinii.

Może i jes­tem cho­ra, ale moim naj­większym marze­niem jest to, by spot­kać ko­goś ta­kiego, kto za­biłby mnie i zjadł tak jak Ar­min Meiwes Ber­nda Jürge­na Ar­mando Brandesa.

Mo­je poczu­cie war­tości i ambicje
są równe te­mu, że myślę, że
na­daje się tyl­ko do zjedze­nia, Alicjo.
Odtwórz

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 grudnia 2015, 13:26

To­mek 43 ma rac­je, co do nasze­go portalu... 

masz ta­lent - ideal­ny wa­runek , ko­niec wymówek 

nie bar­dzo mam wa­run­ki, nawróco­na wróżko. 

łyżka­mi Cię jem, zacznij malować 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 19:28Mocart sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 18:39tallea do­dał no­wy tek­st Samotność, to pus­ty­nia, gdzie [...]

dzisiaj, 18:23Evulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 17:54Moon G sko­men­to­wał tek­st > trzy cno­ty ludzkie: wiara, [...]

dzisiaj, 17:45Moon G do­dał no­wy tek­st DETEKTYW RUT­KOW­SKI (piosen­ka)

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Tylko kłam­stw słucha­my do [...]

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Goni człowiek ogon swo­jej [...]

dzisiaj, 17:40ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 17:38szpiek sko­men­to­wał tek­st Jak zos­tanę pre­zyden­tem obiecuję [...]

dzisiaj, 17:32Moon G sko­men­to­wał tek­st Gdyby ktoś miał na [...]