Moja strona niezależności poszła [...] – Calipso

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Calipso — zgromadziliśmy 0 opinii.

Mo­ja stro­na nieza­leżności poszła w cho­lerę, za­nim zos­tała użyta do celów kon­struk­tywnych..

myśl
zebrała 11 fiszek • 23 czerwca 2011, 00:31
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Calipso

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 16:01sprajtka do­dał no­wy tek­st Wszystko co życiowe, zaczy­na [...]

dzisiaj, 15:51Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:30sprajtka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:54Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 14:53Cropka sko­men­to­wał tek­st Pogoda ducha nie płacze, [...]

dzisiaj, 14:40Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:39Naja sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi