Minął kolejny dzień,kolejne tęsknoty. Wiatr [...] – kirke13

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest kirke13 — zgromadziliśmy 3 opinie.

Minął ko­lej­ny dzień,ko­lej­ne tęsknoty.
Wiatr do­niósł mi że widział Ciebie w parku,
szedłeś sam,a Two­je myśli błądziły gdzieś po­między spa­dający­mi liśćmi.
Czy kiedyś od­ważysz się za­pukać do mo­jego ser­ca?

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 października 2018, 22:28

Jak miło, że Ktoś mo­je wa­riac­two uważa nie tyl­ko za nie­szkod­li­we, ale na­wet po­moc­ne. ;)
Poz­dra­wiam. :)) 

Jak miło że jest Ktoś z ta­kim poczu­ciem hu­moru...dziękuję Yestem 

Widziałem, jak szedł, mi­jałem go jadąc rowerem.
Fak­tycznie miał wys­traszoną minę. ;)
Dob­ra­noc. :)) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

yestem

Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 09:26stalkerai sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam

dzisiaj, 06:53filutka do­dał no­wy tek­st Kochający mąż Urok cud kwiatów [...]