Marzenia są jak motyle, [...] – Homar30

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Homar30 — zgromadziliśmy 2 opinie.

Marze­nia są jak mo­tyle, zachwy­camy się ni­mi gdy ob­serwu­jemy jak pięknie la­tają. Gdy próbu­jemy je złapać uciekają, jed­nak jeśli uda nam się do­piąć swe­go często giną w naszych rękach, gdyż nie by­liśmy zbyt os­trożni.

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 września 2009, 23:49

Bar­dzo piękna myśl... 

..marze­nia us­krzyd­lają..dają nam siłę do życia..chęć po­dej­mo­wania wyz­wań..piękne sny.. po­doba mi się "Two­ja wersja":] 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

sand

Użytkownicy
G H I
Aktywność

dzisiaj, 09:50Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]

wczoraj, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]