Mam przyjaciół i mam [...] – teoodoor

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest teoodoor — zgromadziliśmy 2 opinie.

Mam przy­jaciół i mam wrogów, ale to Ci pier­wsi są niebez­pie­czniej­si. To oni mnie bar­dziej prze­rażają, dlacze­go? Bo mają mo­je bez­gra­niczne zaufa­nie. Nie boję się ich, ale myśl o tym, w ja­ki sposób mog­li­by wy­korzys­tać mo­je zaufa­nie karze mi ich trak­to­wać z na­leżytym sza­cun­kiem.

Przy­jaźń ma wiele ele­mentów i za­leżności a to chy­ba jed­na z nich.

myśl
zebrała 24 fiszki • 12 listopada 2010, 09:23

Cie­sze się, że ktoś tak myśli. Będę miał 10 myśli to wpadnę. Dzięki. 

Cieka­we spostrzeżenie... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]