Lenistwo całkiem tak jak [...] – Uriel

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Uriel — zgromadziliśmy 6 opinii.

Le­nis­two całkiem tak jak pra­cowi­tość jest oz­naką imbecylizmu.
Odtwórz

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 kwietnia 2014, 00:58

wi­dać co Cię nie wytrąca:) niezmieszane
od­dychaj głęboko:) 

i kto tu po­winien wziąć:) wdech i wydech:)
to tyl­ko słowa... mądre, głupie
lub by­le jakie

jak i ta myśl 

nie bądź moją in­spi­racją -gdy piszę
nie epa­tuj się tak, bo powiedz
ko­go ob­chodzi, ja­kiego diabła trzy­masz za spódnicą 

kar­ma dla kota
kar­ma dla ducha
kar­ma dla serca
kar­ma dla brzucha
trzpiot w... k a r m ę uwie­rzył i się przekarmił
miast równo­wagi -wciąż k a r m y szukał
 

Złoty śro­dek leży pośrod­ku a jest nim la­pidar­na egzys­ten­cja bez­czyn­ności zwa­na karmą. ;) 

A za­tem wszys­tko zos­ta­je w rodzi­nie :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

nazgul

Użytkownicy
T U V
Aktywność

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]

wczoraj, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

wczoraj, 21:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nie ma nic.