Ładnie pisał Popełniał błędy, ale [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 12 opinii.

Ład­nie pisał
Po­pełniał błędy, ale po­ruszał spra­wy jej bliskie
Ro­bił to tak, jak­by stał obok i trzy­mał jej dłoń

Ład­nie pisała
Była szcze­ra, mądra, ta­ka in­na od reszty
Gdy czy­tał, czuł jej dłoń w swo­jej dłoni

Zap­ragnęli się spot­kać,
umówi­li się do­piero na sobotę,
żeby zdążyć poukładać kalendarz

Nie przyszła, bo...
nie miała się w co ub­rać,
no i włosy miała prze­cież nieumyte

Nie przyszedł, bo...
ogo­lić się nie zdążył, a przy koszuli
na­dal bra­kowało gu­zika...

myśl
zebrała 40 fiszek • 19 grudnia 2011, 13:36

:) 

Hmm..:) ład­ne :)
ta­ki pre­tek­st - nie umy­te włosy i nie ogo­lona twarz…
Przez strach i niewiarę w siebie można zap­rze­paścić coś, co mogłoby być piękne… 

Ja gu­ziki przyszy­wam naj­le­piej na świecie. :P
Z ga­rami też so­bie radzę, ale dzięki. :) 

Ty­le to i ja wiem, na przyszłość do­radzam ..;)


;))) 

~Voyage
Obyd­wo­je nie przyszli, ba­li się... szczęścia

Pas­qudko,
Wam, Ko­bietom tyl­ko jed­no w głowie. :P

Poz­dra­wiam :) 

Ub­ra­nie jej zdej­mo­wał, ce­rował co pot­rza, dla­tego nie przyszła,

;))) 

Nie dziękuj a gu­zika przyszywaj..;) 

Dziękuję Wam za miłe słowa. :) 

hm ład­ny dobór słów, a i myślo­wier­sz traf­nie napisany

pozdróweczki:) 

...bo nie­rzad­ko to ra­ma na­daje war­tość płótnu (danioł)...


... a my po­kazu­jemy włas­ny por­tret, wstydząc się je­go "ram"...

;-) 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 08:49Cropka do­dał no­wy tek­st świetlik

dzisiaj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

dzisiaj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]