Zainteresowanie rodzi zainteresowanie. [...] – Cris

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cris — zgromadziliśmy 3 opinie.

Zain­te­reso­wanie rodzi zain­te­reso­wanie.
Mil­cze­nie, mi­mo wo­li wy­powiada głośne- tak!.

Krys­ty­na A.Sz. 13.05.2019r. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 maja 2019, 08:09

:)) - pro­cen­tu­je, świet­na myśl skiero­wana do wewnątrz
pozdrawiam 

Ka­ti ser­deczności za­syłam :))) 

coś w tym jest, po części mil­cze­nie jest przyz­wo­leniem ,choć nie zaw­sze tak mu­si być.poz­dra­wiam Kry­siu w ten zim­ny maj;-)))) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]

wczoraj, 23:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:23ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 22:58MyArczi sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Gryzmoły słow­ne

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st Strata przy­jaciela zos­ta­wia pus­tkę [...]

wczoraj, 22:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]