- kolor masz zbyt [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 11 opinii.

- ko­lor masz zbyt wyzywający
- prze­cież to ko­lor miłości?
- lis­tki zbyt kształtne
- wszys­tkie róże mają ta­kie listki
- kol­ce za ostre
- wo­lałbyś kwiat bez charakteru?
- za­pach jest zbyt niepokojący
i prze­sad­nie ek­spre­syj­ny ta­niec na wietrze
zamilkła
zwinęła płat­ki i zam­knęła się w sobie
a on po­leciał szu­kać przy­jem­niej­szych zapachów
z in­ny­mi mucha­mi

myśl
zebrała 18 fiszek • 18 kwietnia 2013, 12:41

O, Ko­lalik ko­rolu ko­laro­wego. :D
Dzięki Na­cik, miłego pod­wie­czor­ku. :) 

Śliczna myśli.
Poz­dra­wiam milutko. 

Zap­rzągłem ją, żeby się nie le­niła. :D
Miłego dnia :))) 

Czyżby i przy­roda pod­po­wiadała (czyt. tłumaczyła) zacho­wania ludzi? ;)))

Pozdrawiam 

Wiesz, cham był, na­wet się nie przed­sta­wił. ;)
Wza­jem­nie. :))) 

Praw­da, dziękuję Mo­tyl­ku. :) 

nieraz co ogólnie przyjęte za piękne, nie wszys­tkie oczy ra­duje

poz­dra­wiam yestem:) 

Pa­pużko,
Masz rację, oce­niamy in­nych bar­dzo su­biek­tywnie, a tak łat­wo można ko­goś skrzyw­dzić i zachwiać je­go po­ziom sa­mooce­ny. By­wa, że tyl­ko zabłąka­na mucha nas zauważy, co nie oz­nacza wca­le, że jes­teśmy bezwartościowi. [...] — czytaj całość

Ka­pital­ny tek­st... te muchy mnie po­waliły :) niesa­mowi­ty kon­trast :) 

Faj­ne,po­doba mi się-poz­dra­wiam Yestem:) 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 21:49Moon G do­dał no­wy tek­st Tylko Raz

dzisiaj, 21:28Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 21:01veraikon do­dał no­wy tek­st Wciaz szu­kam Cie w [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 20:50Cropka do­dał no­wy tek­st rozchylić trawę zna­leźć tam krop­le [...]

dzisiaj, 20:27Cropka sko­men­to­wał tek­st Nie może mieć nie [...]

dzisiaj, 20:23Cropka sko­men­to­wał tek­st Czasami naj­przy­jem­niej­szym ero­tykiem jest [...]

dzisiaj, 19:42Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 19:26ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]