Każdy z nas pisze [...] – Condor

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Condor — zgromadziliśmy 0 opinii.

Każdy z nas pisze własną księgę,
pełną tra­gedii, dra­matur­gii i komedii.
Ko­lej­ny roz­poczy­nający się dzień jest akapitem,
a każda his­to­ria ko­lej­nym rozdziałem.
Nie możemy się cofnąć i na­pisać cze­goś od nowa,
po­nieważ pew­ne­go dnia pos­ta­wimy os­tatnią kropkę.
A nasze dzieło tra­fi ja­ko zakończone
w dłonie je­dyne­go kry­tyka li­tera­tury życia ludzkiego.
Który obiek­tywnie oce­ni nasze wypociny.
Na­wet jeśli skończyły się one w połowie zda­nia.

myśl
zebrała 13 fiszek • 1 grudnia 2010, 23:29
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Condor

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]

wczoraj, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

wczoraj, 21:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nie ma nic.