każdy rozżarzony promień słońca [...] – zatopiony.wrak.

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zatopiony.wrak. — zgromadziliśmy 20 opinii.

każdy rozżarzo­ny pro­mień słońca otu­la mnie
tęsknotą za je­sienią

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 czerwca 2019, 17:31

Człowiek bro­ni się by przeżyć.
Przed człowiekiem. 

widzę. że ra­zem z Bożenką lu­bicie słowa 'strach' i 'obawa'
chy­ba są Wam blis­kie ;) 

Chy­ba już nic nienapiszę. 

dob­rze, że się boisz.. :)

sub­telną pop­rawkę. podzięko­wanie przyjmuję 

ok mar­ci­nie, przyz­nam, że jes­tem sza­lenie niezain­te­reso­wana
dziękuję za poprawkę 

Od­piszę po­tem. Jes­tem w pracy. 

jak ten pro­mień będzie rozżarzo­ny, to nie wyk­luczam, że skomentuję 

mo­ja Dro­ga Bożeno, pros­to i sub­telnie chciałam Ci wska­zać, że nie czuję lęku przed słońcem i Je­go ciepłem, jed­nak z pew­nych względów kocham je­sień i to jej wycze­kuję, tak jak in­ni zimą wycze­kiwa­li te­go upal­ne­go la­ta
myślę, że nic tu zmyślo­nego, są to (nie)zwykłe ludzkie prag­nienia :)
raz jeszcze poz­dra­wiam i życzę czer­pa­nia jak naj­więcej z tych słonecznych dni :) 

Ale zamyślone. 

nie ma obaw, je­sienią row­nież jest słońce :) pozdrawiam 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 09:04rudolf88 sko­men­to­wał tek­st Złapałam się wczo­raj w [...]

dzisiaj, 08:52Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 08:37Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Trzeba umieć ludzi rozumieć. https://www.youtube.com/watch?v=TbNQ1Jvj-6c

dzisiaj, 08:32Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Bez przyszłości jest trwa­nie [...]

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]