Kapitan dopija ostatnią butelkę. Ktoś [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 14 opinii.

Ka­pitan do­pija os­tatnią butelkę.
Ktoś in­ny pis­ma bez­cenne ra­tuje.
Dziew­czy­na wy­biera naj­lep­sze ubrania.
Miły pan cho­wa pieniądze swo­je i nieswoje.
Ktoś z wrzas­kiem już skoczył w nieznane...

- Chodź do mnie na ręce, ser­ce usmarkane.
Czy­jeś ty? Nieważne, nie płacz już.
Ra­zem dopłyniemy ja­koś na początek świata.

myśl
zebrała 24 fiszki • 28 sierpnia 2011, 02:09

Oj, to uśmiech zos­taw, bo jakże z nim znik­niesz, to ko­mu ro­zum z-amputujesz..hehe..;)

poz­drówka yes­tem..;)lećże, sko­ro musisz

;))0 

Tyl­ko się przy­witam uśmie­chem, bo muszę zmy­kać. :) 

Co rac­ja, to racja..;) 

Prędzej hierog­li­fy od­czy­tasz, na­wet te uszkodzone,
niż zgłębisz ob­licze ko­biety uśmie­chem oz­do­bione... :D 

Zro­zumiałem ten uśmiech, za­raz mi sie ober­wie za nad­gorli­wość w niesieniu pomocy..;)


;))) 

:):):) 

I już biorę kom­pas, szu­kać zaczynam..hehe..;) 

Trze­ba mieć nadzieję, że znaj­dzie się ktoś... zaz­dros­ny. :) 

A jak zabłądzi­cie, kto was będzie szu­kał ?

;))) 

...w mrocznym pokoju
za tchnienie łagodności
dziękuję...:)
________________

...dobranoc...:) 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 08:49Cropka do­dał no­wy tek­st świetlik

dzisiaj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

dzisiaj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]