Jeżeli za każdą niedotrzymaną [...] – kirke13

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest kirke13 — zgromadziliśmy 13 opinii.

Jeżeli za każdą niedot­rzy­maną obiet­nicę wy­rosła by Ci ry­bia łus­ka ,to jak byś wyglądał(a) ? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 grudnia 2018, 19:41

Dość ok­rutna miara ludzkiej słabości. 

Błądzić jest rzeczą ludzką. 

Chy­ba nie, ale wiele w życiu błądziłem i zmieniałem poglądy. Nie jes­tem wzo­rem do naśladowania. 

Mir­ku czyżby aż ty­le niedot­rzy­manych obietnic? 

Byłbym świątecznym karpiem. 

Ro­zaR nie mnie oce­niać ludzi,sta­ram się zaw­sze zro­zumieć dlacze­go postępują tak nie inaczej.Nie oceniam. 

dlacze­go mam nie ok­ra­dać państwa - ono mnie okrada
dlacze­go nie ok­ra­dać fir­my w której pra­cuje - ona mnie wykorzystuje
dlacze­go nie drzeć się na dziec­ko - ono cza­sem na mnie krzycz, a nawet [...] — czytaj całość

Poz­dra­wiasz go po tym co on pisze - to zwykły g n o j e k 

Ro­za sko­ro ktoś nie dot­rzy­muje bądźmy inni....dotrzymujmy. 

Da­nielu poz­dra­wiam :) 

kirke13

Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 09:26stalkerai sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam

dzisiaj, 06:53filutka do­dał no­wy tek­st Kochający mąż Urok cud kwiatów [...]