jest tak gorąco że chyba [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 27 opinii.

jest tak gorąco
że chy­ba zro­bię so­bie lo­da

myśl
zebrała 8 fiszek • 9 czerwca 2019, 19:58

Cris, te­raz mam wy­pieki. :)
Dziękuję. :))

Ka­ti, dzięki, wie­działem, że można na Ciebie liczyć. :D

Miłego po­połud­nia. :)) 

Odtwórz nie mam nu­meru ale masz adres;-))))) 

www.mojewypieki.com/przepis/lody-waniliowe

poz­dra­wiam :) 

Kaś, a o co py­tasz? :D
Dziś po­dob­nie, daję już radę na­wet przez ple­cy. :P:D ha ha

Mi­rek, nie pod­da­waj się, ale Ty możesz chy­ba liczyć na po­moc płci pięknej? ;)

Ka­ti, dzięki. Masz nu­mer do tej... Sor­bet? :P:D
Dob­rej noc­ki :)) 

W tej sy­tuac­ji po­lecam sor­bet mniej gim­nasty­ki ha­ha:;-))))D pozdrówka 

Nie dam ra­dy, ani nie umiem. :) :) :) 

No co? :D 

Ale ja się wca­le nie upieram. :D
Faj­nie Cię widzieć. :)) 

Lo­dy, lo­dy dla ochłody... , ale żeby sa­memu ukręcić.
Niełat­wa sztu­ka :-) 

Mar­cin, nie pod­da­waj się po pier­wszych niepo­wodze­niach. :)

Wi­tam Imię niez­na­ne. :) 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 09:04rudolf88 sko­men­to­wał tek­st Złapałam się wczo­raj w [...]

dzisiaj, 08:52Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 08:37Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Trzeba umieć ludzi rozumieć. https://www.youtube.com/watch?v=TbNQ1Jvj-6c

dzisiaj, 08:32Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Bez przyszłości jest trwa­nie [...]

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]