Jest milczenie martwe i [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 112 opinii.

Jest mil­cze­nie mar­twe i mil­cze­nie, które nie ga­si mo­wy; jest mo­wa, która za­bija ciszę, i ta­ka, która się ciszy nie boi.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 kwietnia 2019, 00:03

unsub, 

Wodę, też, głównie og­nistą, ale noc­niczków nie pi­jam, zacho­waj dla siebie. :P:D

Traw­nik Ci zgnił, od moczu, nies­te­ty... pa­miętaj następnym ra­zem o pieloo­szce. :P

Czy­li si­wa, al­bo łysa, tak myślałem. :D

Masz, ale... brud­ne. :P

U Ciebie!!! Znów kręcisz. :P

Nie my­jesz się, wiem, wszys­cy to już czują. :P

Dob­ra­noc :)) 

A co pi­jasz? Pew­no wodę... jak zwierzę. :p
Ja ci mogę po­lecić noc­niczek. :D

No właśnie. Obet­nij pa­zury, boś mi już traw­nik sko­sił. :D

Żaden blon­das, fuj! Tyl­ko ce­ra mleczno­biała jak u blon­da­sa i rudzielcoof. [...] — czytaj całość

Ja nie pi­jam moczu, bez względu na to, kto jest właści­cielem. :P
To­bie też nie po­lecam, ale i tak nie posłuchasz. :D

Żmij­ko, pół met­ra, to nie jest krótko, jak na paz­nokcie. :P
Blon­das. :) [...] — czytaj całość

łuadnye 

Ale on i tak jest twój, na­wet gdy go nie pi­jesz. :p

Nie mo­go być brud­ne, są krótko przy­cięte, nie to, co tfo­je. :p
Tak, al­bi­nos, mleczna ce­ra. Wyjątko­wa sztu­ka. :)

Wszys­cy mo­les­ta­torzy kwi­tują tak [...] — czytaj całość

Wiem, bo mój pi­jesz i po­tem... już jest Twój... przepływa przez Twój or­ga­nizm. :P

Nie chce się trzy­mać brud­nych paz­nokci? :P 
Biała? Żmij­ka - al­bi­nos? :D

Oj tam, oj tam, to tyl­ko żar­ty, przecież [...] — czytaj całość

Twój. I nie ty­le przesłania, co przepływa. :p

Czar­na roz­pacz wyłącznie. La­kieru do paz­nokcioof nie używam. A u ciebie to tyl­ko brud, nie la­kier. Żebyś był damą, mógłbyś cho­ciaż za­malo­wać. :p Jam wyjątkowo [...] — czytaj całość

Twój mocz mi przesłania wszys­tko. :D

Czar­ny la­kier, czar­ny brud, czar­na roz­pacz... Two­ja hi­giena :D:P

A cze­muż to? Dla Ciebie jes­tem, to i dla siebie mogę. :P

Alesh Ty jes­teś mo­note­matyczna, ciągle ga­dasz o tych [...] — czytaj całość

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 22:52Spruta sko­men­to­wał tek­st w mro­ku drob­ny deszcz zos­ta­wia [...]

dzisiaj, 22:37Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:36Spruta do­dał no­wy tek­st Przerwać sen to dos­trzec, [...]

dzisiaj, 22:36marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 22:30marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Myśli pi­sane na siłę, [...]

dzisiaj, 22:16marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:13marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Wszystko co is­tnieje jest [...]

dzisiaj, 22:05Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:04marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st jest rodza­jem niedoj­rzałości gdy [...]

dzisiaj, 21:57marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st grunt to widzieć