Jestem jak powiew wiatru,jak [...] – kirke13

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest kirke13 — zgromadziliśmy 11 opinii.

Jes­tem jak po­wiew wiat­ru,jak po­ran­na ro­sa,jak pro­myk słońca....ok do­syć już tych kłam­stw,jes­tem ja­ka jes­tem i nikt te­go nie zmieni.

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 listopada 2018, 17:53

Nie wierzę, że nie znasz sztan­da­rowej pos­ta­ci Do­liny Mu­minków, ale nie wiedząc wyar­ty­kułowałaś ją, w su­mie chodzi o to, że marzysz, aby być ciepłem do­mowe­go og­niska, szyją wska­zującą ho­ryzon­ty głowie - mężowi i może jeszcze or­ga­nis­tką w kościele z wrażli­wością Mar­ki Te­resy, a boisz się, że nie zaz­nasz mężczyz­ny i nie spełnisz się w ro­li żony i bo­hater­ki swo­jej kuchni :) 

A to ta jak ty i nie szu­kaj mnie po kątach. 

Bożen­ka ja­kieś dziesięć lat te­mu za­pom­niała... kiedy mówiła prawdę. ;)
Poz­dra­wiam. :)) 

piórem2 dziękuję za wyjaśnienie....pozdrawiam 

Mała mi to sek­re­tar­ka Mirka
mówi: sięga mi do pępka - wystarczy 

fyr­fle nie znam Małej Mi więc nie wiem czy mam się bać czy spo­koj­nie cze­kać dnia następne­go :) pozdrawiam 

Brzmi, jak Mała MI :) 

Na­ja pozdrawiam. 

Sa­mo sed­no by­cia... :-) 

Dziękuję Yestem..... 

kirke13

Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 09:37Evulka sko­men­to­wał tek­st #twójdotyk

dzisiaj, 09:02Cropka sko­men­to­wał tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:59Cropka sko­men­to­wał tek­st W no­cy zaw­sze się [...]

dzisiaj, 08:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 08:28marka sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 08:25marka do­dał no­wy tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:16Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Racjonalność

dzisiaj, 02:21Louri Ir­lis do­dał no­wy tek­st Racjonalność