Jak wiele mogła zmienić [...] – marzkaaa

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest marzkaaa — zgromadziliśmy 2 opinie.

Jak wiele mogła zmienić krop­ka pos­ta­wiona na końcu zda­nia, a nie prze­cinek...

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 stycznia 2016, 19:48

Jeśli się da to le­piej wy­powie­dzieć emoc­je w szcze­rej roz­mo­wie, wiesz jak to by­wa gdy się zbyt­nio mil­czy o swoich emoc­jach, wys­tar­czy później mały hałas a la­wina spad­nie i kto ją zat­rzy­ma :) 

Bar­dzo mi się po­doba ta myśl, dla mnie mówi o stanowczości. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

marzyciel08

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 09:30Naja sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

dzisiaj, 09:28Naja sko­men­to­wał tek­st Furtka

dzisiaj, 09:19Cropka sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 09:16Cropka sko­men­to­wał tek­st czasem żal zos­ta­wić człowieka [...]

dzisiaj, 09:15Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek tęskni za [...]

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]