Jak siejesz trawę nie [...] – hekate22

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest hekate22 — zgromadziliśmy 3 opinie.

Jak siejesz trawę nie licz, że wy­rosną róże.

myśl
zebrała 11 fiszek • 8 września 2011, 01:32

le­piej kiedy jest, ale na tym świecie jej brakuje
mnie wy­pełnia es­ka­pizm, tak wolę żyć

przy okaz­ji to ja mogę, ale nie żyć dla innych
żyję dla wyb­ra­nych, a naj­częściej na złość innym 

em­pa­tia nie istnieje
żyje tak, by sza­cun­kiem od­po­wiadać na szacunek
żyję dla siebie, nie dla innych 

więc le­piej żyć mo­noton­nie i spo­koj­nie czy pełną pier­sią i doz­na­wać cierpienia? 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

hekate22

Użytkownicy
G H I
Aktywność

dzisiaj, 09:50Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]

wczoraj, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]