Jakie byłoby twoje ostatnie [...] – ThinkerorDreamer

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ThinkerorDreamer — zgromadziliśmy 4 opinie.

Ja­kie byłoby two­je os­tatnie życze­nie?

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 kwietnia 2014, 18:15

tyl­ko jak mo­jego zjesz to um­rzesz na pew­no :D :D :D 

to chodź :D :D na plac­ka :D aha­haha­ha xd ten no :D będziemy jeść! xd 

właśnie smażę 

um­rzeć ;) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 15:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:30sprajtka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:54Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 14:53Cropka sko­men­to­wał tek­st Pogoda ducha nie płacze, [...]

dzisiaj, 14:40Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:39Naja sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:30onejka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi