I nie jest żadnym [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 7 opinii.

I nie jest żad­nym wa­riatem ten,
który in­nych od­mien­ność nor­malną czy­ni

myśl
zebrała 58 fiszek • 7 stycznia 2012, 13:16

:) 

Ład­ne :) 

Magdaleno
a w me­todzie sza­leństwo. :)

Grażyno
masz oko... a co z dru­gim? :) 

Aga
cieka­we, może to nasze prag­nienie by­cia in­nym, niepow­tarzal­nym, wyjątko­wym, nietu­zin­ko­wym ob­ra­ca się prze­ciw nam i sta­wia nas po­za mar­gi­nesem strachu, który wszys­tkim każe byś jed­na­kowy­mi?... ;) 

W tym sza­leństwie jest metoda!;) 

Ala
tak już mam :P

Ewa :):) 

:) 

Ty Wa­riacie;)...po­doba mi się... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]