Gdyby głos mój zbawieniem [...] – JaIMojaWyobraźnia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest JaIMojaWyobraźnia — zgromadziliśmy 0 opinii.

Gdy­by głos mój zba­wieniem był głosił bym mądre słowa...
Gdy­by do­tyk mój kojąco działał na ból do­tyku bym nie skąpił...
Gdy­by mój wzrok prag­nienien­twe ga­sił pztrzył bym na ciebie nie ustannie...
Gdy­by mo­je us­ta były twoim prag­nieniem od­dał by ci się cały...

myśl • 9 września 2015, 00:54
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
I J K
Aktywność

dzisiaj, 09:50Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]

wczoraj, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]