idealny mężczyzna jest kobietą – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 17 opinii.

ideal­ny mężczyz­na jest ko­bietą

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 grudnia 2018, 22:13

No właśnie, nie widzę, była jeszcze po drodze wyp­rze­daż szaf i ka­nap. ;)

Te­raz jest ten mo­ment, że mówisz:
- A widzisz. :P:D

Miłego wie­czo­ru Wszys­tkim. :)) 

Nio widzisz, jak chcesz to możesz, bez narze­kania :P 

Blo­ki są z windą, ale co to za sztu­ka wjechać windą? :P
No dob­rze, prze­konałaś mnie, wezmę ko­bietę i pralkę jeszcze pod pachę i sam wbiegnę na te dziesiąte. :D
Aaa, jeszcze te­lewi­zor na ple­cy, bo był w pro­moc­ji przedświątecznej. :P 

Yes­tem, nie ma bloków z 10 piętrem bez win­dy . Nie ściem­niaj, to już sta­re i było, wy­myśl coś no­wego, stać Cię 

Niektóre ko­biety całe są jedną, wielką tru­cizną. ;) 

Kar­mienie męskie jest trujące. 

Mężczyźni też mogą kar­mić piersią
https://kopalniawiedzy.pl/mezczyzna-karmienie-piersia-prolaktyna-gruczoly-dokrewne-watroba-hormony-skok-niedozywienie-laktacja-guz-przysadka-mozgowa-Jared-Diamond,1837 

Bożen­ka jest ideal­nym mężczyzną, sa­ma pot­ra­fi wtar­mo­sić pralkę na 10-te piętro bez win­dy. :D 

Cza­sami są przydatni 

https://youtu.be/jpH8LKCPhZE
Mężczyźni spi­sani na stra­ty - Ka­ren Straughan 

szpiek

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 15:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:30sprajtka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:54Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 14:53Cropka sko­men­to­wał tek­st Pogoda ducha nie płacze, [...]

dzisiaj, 14:40Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:39Naja sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:30onejka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi