Diabeł Chrystusowi za posłuszeństwo [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 0 opinii.

Diabeł Chrys­tu­sowi za posłuszeństwo obiecy­wał wiele ziem­skich króles­tw. To ileż le­gionów sza­tanów mu­si mieć w so­bie, kto obiecu­je ko­muś wie­czność w niedo­powie­dzianym zba­wieniu za posłuszeństwo, a nie jest ko­bietą dla mężczyz­ny, mężczyzną dla ko­biety.

myśl • 12 lipca 2019, 15:04
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 19:37Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:34Radziem sko­men­to­wał tek­st Cytaty

dzisiaj, 19:15E.H. sko­men­to­wał tek­st Zaufanie niez­na­nemu jest ry­zykiem, [...]

dzisiaj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

dzisiaj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

dzisiaj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty

dzisiaj, 18:49gildia sko­men­to­wał tek­st Zaufanie niez­na­nemu jest ry­zykiem, [...]

dzisiaj, 18:43E.H. sko­men­to­wał tek­st Zaufanie niez­na­nemu jest ry­zykiem, [...]

dzisiaj, 18:41gildia sko­men­to­wał tek­st Zaufanie niez­na­nemu jest ry­zykiem, [...]