Darzysz mnie łaską, choć [...] – oszi3

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest oszi3 — zgromadziliśmy 3 opinie.

Darzysz mnie łaską, choć wiesz, że jeszcze na nią nie zasłużyłem.

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 lutego 2019, 15:03

Słuszna uwa­ga Eufe­mia... Na­wet będąc ślep­cem mogę liczyć na łaskę ale ona raczej nie ot­worzy mi oczu jeśli tak się sta­nie będę pro­sił o wy­bacze­nie aby nap­ra­wić to co możliwe. 

hmmm...... a czy łas­ka mogłaby na­dal być łaską, gdy­by była zasłużona?... ;) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Eufemia

Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 09:30Naja sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

dzisiaj, 09:28Naja sko­men­to­wał tek­st Furtka

dzisiaj, 09:19Cropka sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 09:16Cropka sko­men­to­wał tek­st czasem żal zos­ta­wić człowieka [...]

dzisiaj, 09:15Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek tęskni za [...]

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]